FKT: Lee-Stuart Evans, Shona Cooper - Iron Trail ( CT) - 2019-04-13