FKT: Amanda Basham - Kalalau Trail (HI) - 2020-01-29