FKT: Ashley Gresock, Maleia Satterly - Hoodlebug Trail (PA) - 2022-11-25