FKT: Billy Bland - Bob Graham Round (UK) - 1982-06-18