FKT: Dorothee Rogosch - Burgwaldpfad (Germany) - 2021-05-22