FKT: Stefan Miyagi - 800hmr-Weg (Germany) - 2020-05-31