FKT: Chris Coppola - Baldy Mountain (WA) - 2018-12-15