FKT: Jiří Křenek - Stezka údolím Lužnice - 2022-07-01