FKT: Lee-Stuart Evans, Shona Cooper - Pachaug Trail (CT) - 2020-05-10