Route: Opplev Dalane – hovedtrasé 1 (Norway)

Submitted by Ovar on Tue, 09/15/2020 - 01:58am
Location
Norway
Distance
74 km
Vertical Gain
2,900 m
Description

OPPLEV DALANE - i historiske tråkk fra hav til høyfjell

Fra gammelt av har det vært et godt utviklet samferdselsnett i Dalane. Det meste av dette var enkle tråkk, men også forseggjorte slep og veger. I vår moderne tidsalder har mange av disse mistet sin funksjon og blitt liggende ubrukt. Med utgangspunkt i det gamle samferdselsnettet er det i dag ryddet og merket sammenhengende turløyper.

Alle de gamle vegene har sine unike historier, enten de har vært i bruk som drifteveger for husdyr, ferdselsveger mellom gårdene, ride- eller kløvveger, kjøreveger, slep eller hovedveger for å bringe post og handelsvarer. Langs disse ferdselsårene ligger også mange spennende landskap som rommer et stort mangfold av kulturminner. Ofte går de innom gamle gardsanlegg, kvernhus, slåttemarker, torvmyrer og andre severdigheter.

Opplev Dalane – hovedtrasé 1 starter på Vassbø i Ørsdalen (Bjerkreim kommune) og går videre gjennom Heskestad (Lund) og helt til Vannbassengene i Egersund (Eigersund kommune). Trasèen går slik: Vassbø (Ørsdalen) - Skinneldvatnet - Gya - Byrkjemo - Heskestad - Dybing - Fjella - Rødland - Gløbstad - Møgedal - Kjervall - Vannbassengene (Egersund).

Følg linken for mer info: www.dalanefriluftsråd.no/tur-og-friluft/opplev-dalane/hovedtrase-1-vassbo-egersund

Note:  The route may be run in either direction.

 

GPS Track
Images