Route: Stord på langs (Norway)

Submitted by Bjarthe on Sat, 08/29/2020 - 01:55am
Location
Norway
Distance
42 km
Vertical Gain
1538 m
Description

"Stord på langs" er ei rute som går fra heilt nord til sør på Stord. Løypa er veldig variert og kupert, spesielt første 30 km. Det starter med svaberg og går over i slitt kjerrevei mellom bunkersene på Osterneset. Etter 1.1 km går det over i asfalt. Man følger den kuperte og svingete veien fra Osterneset og ut til hovedveien, som man videre følger 1 km mot Sandvikvåg. Etter 5.7 km tar man av fra asfalten og inn på ein liten sti som går bratt oppover mot Landasåta og til den nederste av vindmøllene, som man når etter 7,1 km. Deretter følger 7 km med sterkt kupert, brei grusvei gjennom vindmølleparken. Etter 14 km tar man av inn på T- merka sti. Denne går først ned i nordenden av Svartavatnet der man passerer "Kjerringo", ein stein som står på vippen. Derifra følgar man t-merka løype heile veien opp til Mehammersåta, Stord høgaste punkt (749m), som man når etter 20 km. Første del fra Svartavatnet er myrlendt, mens det fra 600m over havet går over i mer morene terreng med berg i dagen og mange små pytter og vann. Fra Mehammarsåta følger man T-merka løype mot Heio og sherpatrappene. Dette partiet har mykje berg i dagen og høyfjellspreg. Man slipper seg først ned i Store tjødnadalen før man klatrer opp og runder little Tjødnadelen og passerer Kvelve, der man slipper seg bratt flere hundre høydemeter ned til Heio, som man når etter 26 km. Så følger 3 km med asfalt der første del er bratt ned mot lundastøl, før det flater ut bort mot parkeringsplasen ved Fjellstova. Der tar man inn på T-merka skogsti over mot Vatnadalen. Det stiger litt i starten i myrlendt terreng før stien deler seg. Den ene går ned til Hauglandskvedna mens me tar rett fram mot Vatnadalen. Så passeres ei elv og det stiger litt igjen før det går bratt ned mot vatnadalen der man kommer ut på grusveien etter 31.5 km. Etter 32.7 km tar man inn på "Gerdastien" før man kommer ut på 100m med asfalt og tar så inn på grusveien etter 33.7 km mot Stuva. Etter 35.7 kommer man ut til riksveien og tar til høgre og følger den et par hundre meter, før man igjen tar av mot venstre på ein kjerrevei som går sørover mot landåsen. Etter beitemark følger det noen hundre meter med bløt sti/klopper før man kommer ut på grusveien ved Landåsvatnet etter 36.8 km. Man følger denne noen hundre meter og tar til venstre mot sjephaugsvatnet. Etter 37.7 km tar man inn på blåmerka skogsti over mot Sjephaugsvatnet der man kommer ut på grusen igjen etter 38,3 km. Man følger så grusveien ut og over riksveien og springer så på asfalt først ned ein bakke og tar av på kupert asfalt vei utover mot Horneland. Etter 40.4 km brekker ein ned til venstre og veien går eit stykke over i kjerrevei der man passerer eit par grinder. Man passerer så gjennom eit industri område før man kommer opp mot riksveien ut mot Skjersholmane. Man kryssser veien og følger gang og sykkelsti før det brekker ned mot båthavna i hornelandsvågen etter 41.4 km. Man passerer så et par grinder og ender over utmark ned mot Størjevika der man tar inn på stitråkket på på Størjevikneset der man går i mål.

GPS Track
Images